Domov » Kariéra » Duálne vzdelávanie

Školením v MICHATEK získate dôležitý míľnik pre budúcu kariéru a svoju kariéru.

V roku 2016 bolo spoločnosti Michatek vydané osvedčenie na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Každý rok po výbere študentov prebieha vzdelávanie žiakov s praxou priamo na pracovisku zamestnávateľa v odbore mechanik mechatronik. Našim cieľom je výchova a vzdelávanie mládeže ako budúcej vlastnej kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa po ukončení študia stane súčasťou nášho vysoko odborného tímu. Aj takýmto spôsobom si chceme zaistiť plynulú náhradu prirodzenej fluktuácie zamestnancov. Predovšetkým však očakávame prínos nových odborných znalostí a skúseností, ako výsledok vzdelávacích aktivít a energie, vloženej smerom k mládeži.

V Michalovciach trénujeme v týchto pracovných profiloch:

  • Nástroj makier

Voľné miesta

Logo MICHATEK

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné pracovné miesta.