Domov » Kariéra » Stáže a diplomové práce

Stabilný rast a rozvoj nových obchodných aktivít našej spoločnosti otvárajú zaujímavé perspektívy pre nadaných študentov v oblasti priemyselného inžinierstva, podnikovej správy, strojárenstva, dizajnu, výrobných technológií alebo všeobecného inžinierstva.

  • Študentom ponúkame stáže zamerané na profesijnú orientáciu
  • Stážistom dávame jasne zadefinované úlohy a ciele a v rámci spoločnosti je im pridelená kontaktná osoba, ktorá je im stále k dispozícii
  • So stážistom spolupracujeme počas zmysluplne definovaného obdobia
  • Stážistom zvyčajne ponúkame prácu na plný úväzok po skončení vysokoškolského štúdia
  • Stážisti dostávajú primeranú finančnú odmenu
  • Pýšime sa transparentnosťou prideľovaných úloh, kontaktných osôb a cieľov stáží a zároveň rešpektujeme dotknuté predpisy a nariadenia

Voľné miesta

Logo MICHATEK

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné pracovné miesta.