Domov » Kompetencie » Certifikácie a schválenia

V rámci spolupráce s našimi zákazníkmi zabezpečujeme proces certifikácie výrobkov a získavania schválení, prípadne im poskytujeme v tomto smere odborné poradenstvo. Cezhraničné zdieľanie know-how v oblasti štandardizovaných certifikačných postupov, schvaľovacích obmedzení alebo požiadaviek je podmienkou nadnárodného úspechu výrobku. V spolupráci s rôznymi európskymi certifikačnými orgánmi (VDE, SIQ, CSA a podobne) podporujeme plynulú štandardizáciu testov, po absolvovaní ktorých je výrobok pripravený na umiestnenie sa na trhu. Ešte pred samotným certifikačným procesom sú naše zariadenia podrobené mnohým kontrolným skúškam, čím sa určuje smer samotného priebehu certifikácie:

  • Skúšobné a meracie laboratórne skúšky pre elektrické, tepelné a mechanické zariadenia
  • Aplikačné testy a testy použiteľnosti
  • EMV (elektro-mechanický) test v externých skúšobných laboratóriách
  • Prístup k širokej škále technológií v rámci skupiny spoločností
  • Spolupráca s externými strojárskymi spoločnosťami