Domov » Kompetencie » Riešenia na mieru

V spoločnosti MICHATEK vyvíjame komplexné riešenia – od brainstormingu, plánovania, vývoja až po sériovú výrobu. To nás odlišuje od konkurencie. V úzkej spolupráci s vami náš projektový tím vypracuje riešenia na kľúč a zoptimalizuje jednotlivé štádiá procesu až po riadenie logistiky a nákladovo efektívne skladovanie. Kombinácia schopností, technického vybavenia a skúseností je východiskovým bodom pre úspešnú spoluprácu s vami – a to nezávisle od odvetvia, v ktorom pôsobíte. Povedzte nám o vašom projekte prostredníctvom kontaktného formulára.

Dodávateľ systému pre rôzne priemyselné odvetvia

MICHATEK AKO SÚČASŤ REŤAZCA TVORBY HODNÔT

Pre našich zákazníkov poskytujeme komplexné služby pokrývajúce celý reťazec tvorby hodnôt. S maximálnou starostlivosťou a precíznosťou realizujeme individuálne zákaznícke projekty vo všetkých odvetviach. Sme vaším partnerom pre priemyselné kovoobrábanie, povrchové úpravy a vstrekovacie technológie plastov.
Naše výrobné procesy spĺňajú normy ISO 9001 a OHSAS 18001 a sú zamerané na neustále zlepšovanie a efektívne využívanie zdrojov.

Poskytujeme riešenia napríklad aj pre tieto odvetvia: biela technika, domáce spotrebiče, kuchynský priemysel, gastronómia, zábavný priemysel.

Sériová výroba zariadení a výrobkov, ako aj montáž Slovensko