Domov » Kompetencie » Obalový dizajn

V životnom cykle tovaru zohráva obal dôležitú úlohu. Predstavuje jeden z hlavných stavebných kameňov tvorby hodnôt a dodávateľského reťazca. Pre spotrebiteľa je to prvý hmatateľný „zážitok“ bezprostredne po zakúpení tovaru. Výrobca aj prostredníctvom obalu zabezpečuje bezpečnú prepravu. Obal musí spĺňať rôzne kritériá tak, aby bolo nakladanie s ním pre zákazníka aj výrobcu efektívne a výhodné.

Súčasťou nášho firemného portfólia je aj obalový dizajn a riešenia s ním spojené. Do úvahy berieme predovšetkým efektívne využitie priestoru, prípadné atypické tvary tovaru a optimálne zobrazenie značky, pričom zo zreteľa nikdy nestrácame finančný aspekt.

V halách, kde prebieha sériová výroba, máme k dispozícii plne automatizované baliace systémy, ktoré zaručujú hladký priebeh výroby a následného odoslania tovaru.