Domov » Kompetencie » Optimalizácia výrobkov

MICHATEK podporuje (OEM) výrobcov v optimalizácii ich zariadení, komponentov a zostáv a ponúka im plnú súčinnosť. Sme zodpovední za celý proces optimalizácie výrobku, redizajnu alebo zlepšenia výrobných postupov. Inými slovami máme na starosti analýzu, koncipovanie a aj samotnú implementáciu optimalizácie výrobkov. Profesionálne technológie, testovacie laboratóriá, simulácie a skúsenosti našich zamestnancov sú garantmi lepšej využiteľnosti a vyššej výrobnej kapacity jednotlivých komponentov alebo kompletných zariadení, čo môže predstavovať z dlhodobého hľadiska konkurenčnú výhodu.

Prípadová štúdia:

Vertikálne pestovanie

Naša spoločnosť sa podieľala na vývoji výrobku Plantcube pre firmu Agrilution. Ide o zariadenie určené na domáce pestovanie šalátov, byliniek a iných rastlín. MICHATEK mal za úlohu vymyslieť kovový rám a prísť s technickými vylepšeniami, ktoré by umožnili spustenie sériovej výroby. Akonáhle došlo k zoptimalizovaniu výrobného procesu, MICHATEK spustil sériovú výrobu Plantcube a pokračuje v nej dodnes.

Viac informácií o Plantcube nájdete na agrilution.com

Vertical Farming OEM