KONTAKNTÉ ÚDAJE

Všeobecné informačné povinnosti podľa § 4 Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a podľa § 25 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách:

GRONBACH k.s.
Priemyselný park 1
S071 01 Michalovce
Slovenská republika

Tel: +421 (0)56 6819-111
Fax: +421 (0)56 6819-311
E-Mail: sales-appliances@gronbach.com

Informácie o riešení sporov online:

Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosť na online platforme EÚ na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Na uvedenú e-mailovú adresu môžete rovnako adresovať akékoľvek sťažnosti.

Téma: Informácie o vývoji, montáži a výrobe komponentov, zostáv a zariadení v odvetviach domácich spotrebičov, priemyselných sporákov a automobilového priemyslu.

Informácie o ochrane údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze.

Zodpovednosť za zľavu

Napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za informácie uverejnené na odkazovaných stránkach vždy zodpovedajú výlučne ich poskytovatelia.

Žiadosť o nápravu bez predchádzajúceho kontaktu

Ak obsah alebo prezentácia týchto stránok porušujú práva tretích strán alebo zákonné ustanovenia, požiadame o okamžitú nápravu. Účinný postup voči skutkom porušenia práv duševného vlastníctva sa nemôže uskutočniť bez nášho súhlasu. Zaručujeme, že právne spochybniteľné pasáže budú bezodkladne odstránené bez toho, aby ste sa museli obrátiť na právnika. Akékoľvek náklady, ktoré vám vzniknú, však bez predchádzajúceho kontaktu úplne odmietneme a v prípade potreby podáme protinávrh za porušenie vyššie uvedených ustanovení. Ďakujeme za pochopenie.

Dizajn & programovanie

MABENY Kommunikation & Design GmbH & Co. KG, www.mabeny.de

Licenčné image

Technológie: © Liuhsihsiang, www.istock.com, Stáže a diplomové práce: © mihailomilovanovic, www.istock.com, Siet‘ ©DieterMeyrl, www.istock.com, Riadenie dodávateľov © Milos-Muller, www.istock.com, Downloads © MivPiv, www.istock.com, Odtlačok: © kiddy0265, www.istock.com